Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

( Cập nhật lúc: 01/10/2021  )

Ngày 18/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về việc về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh. Nhằm thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số an toàn, lành mạnh, tạo lập niềm tin số và bảo đảm an toàn không gian mạng Việt Nam.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp chủ quản nền tảng số triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, thông tin về tài khoản, mật khẩu tin nhắn, lịch sử giao dịch của người sử dụng dịch vụ nền tảng số. Đồng thời, phải công khai biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân, chỉ tiến hành thu thập thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về vi phạm, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đó. Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ nền tảng số cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian mạng thông tin có nội dung vi phạm quy định pháp luật. Cung cấp cơ chế cho phép người sử dụng phản ánh, khiếu nại tin giả, thông tin xúc phạm danh dự, xâm phạm đời tư cá nhân và thông tin vi phạm pháp luật khác.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ nền tảng số cần thận trọng khi cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân của mình và của tổ chức, cá nhân khác trên các nền tảng số; không chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các trang thông tin, tài khoản trên nền tảng số có dấu hiệu đăng tải tin giả, thông tin vi phạm pháp luật. Khuyến khích chia sẻ, lan tỏa các thông tin, hình ảnh chính thống, tin cậy hoặc đã được kiểm chứng về người tốt, việc tốt và các thông tin tích cực về đất nước, con người Việt Nam...

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Cục An toàn thông tin phát triển Cổng không gian mạng quốc gia cung cấp các công cụ, tiện ích cần thiết cho tổ chức, cá nhân sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh; tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức và cộng đồng tham gia các nền tảng số an toàn./.

Chi tiết văn bản xem tại đây./.

Nguyễn Thị Hải Yến