Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/08/2020  )

Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

BBT