Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

( Cập nhật lúc: 30/01/2021  )

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 134-CV/ĐU về việc gửi tài liệu tuyên truyền Các đại hộicủa Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tải tài liệu tại đây./.

BBT