Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/03/2022  )

Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 393/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”cho 111 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông là một trong 111 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Đây là ghi nhận cho sự nỗ lực phấn đấu hòan thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của tập thể Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, góp phần phát triển ngành Thông tin và Truyền thông cũng như phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Kạn trong năm 2021.

Danh sách các tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” xem tại đây./.

Nguyễn Thị Lệ Thu