Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5 năm 2022

( Cập nhật lúc: 21/06/2022  )

Ngày 15/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5 năm 2022. Các đồng chí: Hoàng Thị Dung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lục Đại Lượng - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;phòng chuyên môn tham mưu công tác báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh; đại diện cơ quan báo chí địa phương và Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí tháng 5

Hội nghị thông qua Báo cáo công tác báo chí tháng 5 năm 2022. Theo đó, tháng 5 năm 2022, công tác tuyên truyền trên báo chí trong tháng qua đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời định hướng các nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí theo sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy.Sở Thông tin & Truyền thông thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về báo chí; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Tham mưu kịp thời cho Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trả lời nội dung báo chí phản ánh và theo dõi việc phản hồi của các cơ quan, đơn vị. Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đúng định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.Đại diện báo chí trung ương, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh hoạt động cơ bản ổn định và có nhiều tin, bài phản ánh về các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội; tình hình an ninh, trật tự...Trên địa bàn tỉnh. Báo chí trên địa bàn tỉnh đã tích cực trong việc chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và phản ánh những vấn đề người dân quan tâm...

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã trình bày những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động báo chí; báo cáo những kết quả nổi bật đã đạt được trong tháng 5/2022 và một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thương - Đại diện Báo Giao thông phát biểu tại Hội nghị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong tháng 6/2022, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng, tuyên truyền phản ánh kịp thời những vấn đề mà người dân quan tâm, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; việc thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 21/3/2022 của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng; tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền về Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022./.Hứa Hường