Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

( Cập nhật lúc: 18/12/2020  )

Ngày 02 tháng 12 năm 2020 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2205/QĐ-UBND về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, lĩnh vực thông tin và truyền thông có 03 người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc các lĩnh vực chuyên môn: Xác thực ký số trong giao dịch điện tử; Thiết bị viễn thông và Thông tin, báo chí, xuất bản.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 12 năm 2020.

Chi tiết tại đây./.

Nguyễn Thị Lệ Thu