Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BÁO CÁO TỔNG HỢP
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy củ...462/BC-STTTT07/04/2021Tải về
2BÁO CÁO đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-...448/BC-STTTT05/04/2021Tải về
3BÁO CÁO kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP 446/BC-STTTT02/04/2021Tải về
4BÁO CÁO Công tác quản lý nhà nƣớc về báo chí tháng 3 và quý I năm 2021421/BC-STTTT25/03/2021Tải về
5BÁO CÁO Việc triển khai thi hành Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn (2018-2020)394/BC-STTTT23/03/2021Tải về
6BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2021387/BC-STTTT19/03/2021Tải về
7BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử367/BC-STTTT18/03/2021Tải về
8BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 367/BC-STTTT19/03/2021Tải về
9BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính quý I năm 2021331/BC-STTTT14/03/2021Tải về
10Báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 328/BC-STTTT12/03/2021Tải về
11BÁO CÁO Kết quả công tác tuyên giáo quý I năm 2021302/BC-STTTT09/03/2021Tải về
12BÁO CÁO Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 214-QĐ/TU, ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, c...298/BC-STTTT09/03/2021Tải về
13BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán297/BC-STTTT09/03/2021Tải về
14Báo cáo Kết quả thực hiện điểm mô hình chào cờ đầu tuần 18-BC/CB24/03/2021Tải về
15BÁO CÁO tổng kết Tháng thanh niên năm 202104-BC/ĐTN23/03/2021Tải về