Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Tất cả ý kiến đóng góp của quý độc giả sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc
và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Xin vui lòng ghi chi tiết ý kiến về dự thảo văn bản QPPL này theo mẫu dưới !

Xin chân thành cảm ơn !

Chưa có góp ý nào

GỬI Ý KIẾN
Tải lên