Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ cập tên miền quốc gia .vn để phát triển kinh tế số và xã hội số

Ngày 21/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-BTTTT phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia...

Sở Thông tin và Truyền thông tham dự buổi làm việc với UBND huyện Pác Nặm và xã...

Sở Thông tin và Truyền thông tham dự buổi làm việc với UBND huyện Pác Nặm và xã Giáo Hiệu về triển khai thí điểm chuyển đối số cấp xã năm 2024

Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 7

Ngày 16/7/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 991/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 7

Đề xuất đề tài cho Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2026.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 2627/BTTTT-BC ngày 4/7/2024 về việc đề xuất đề tài tem bưu chính năm 2026

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Thanh tra

Cảnh báo các cuộc gọi mạo danh lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Thông tin...

Thời gian gần đây trên cả nước xuất hiện tình trạng một số đối tượng mạo danh lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông gọi điện lừa đảo đến các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh như thông báo hộp...

Thi đua - Khen thưởng

Thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt...

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - /01/2026), ngày 11/7/2024 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-STTTT về hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng...

Kế hoạch thực hiện Đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết...

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 683/HD-SNV ngày 20/5/2024 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương...

Ngày 06/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Nghị định này có hiệu lực thi hành...