Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quán triệt, tuyên truyền, thực hiệnn nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh...

Ngày 29/11/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 8024/UBND-VXNV về việc quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh bản đồ Việt Nam.

94,74% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 24/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi). Có 468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,74 %).

Bưu điện tỉnh triển khai điểm hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính...

Thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến” (kí hiệu: QCVN 111:2023/BTTTT). Thông tư có hiệu...

Những điểm mới của Luật Viễn thông (sửa đổi)

Ngày 24/11/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 94,74%.

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Cải cách hành chính

Ban chỉ đạo CCHC của Sở họp định kỳ quý IV/2023

Ngày 07/11/2023, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở tổ chức cuộc họp về rà soát các nhiệm vụ được giao theo các tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của Sở năm 2023, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tháng cuối năm.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Giao ban trực tuyến công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/ 2023

Ngày 25/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thông tin và Truyền thông quý III/2023 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2023 bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Sở Thông tin và Truyền...

An toàn thông tin mạng

Inforgraphic: Làm gì để tránh bị lừa đảo trực tuyến?

“Lên mạng mà không hiểu những kiến thức cơ bản về cách thức hoạt động của Internet cũng giống như việc ngồi sau tay lái mà không biết luật lệ giao thông: bạn vẫn có thể đi đến nơi mình muốn nhưng có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung...

Thi đua - Khen thưởng

Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ; Xét, công...

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ; xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ...

Điều lệ giải thể thao Khối thi đua Văn hóa – Xã hội năm 2023

Kế hoạch số 1726/KH-TĐVHXH ngày 18/7/2023 của Khối Thi đua Văn hóa –Xã hội về việc tổ chức giao lưu thể thao Khối Thi đua Văn hóa –Xã hội năm 2023. Để việc tổ chức giải thể thao của Khối đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đoàn kết,...

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ năm 2021, 2022...

Báo cáo số 478/BC-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện 204 cuộc...