Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THƯ NGỎ

Thư ngỏ đề nghị toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh...

Ngày 26/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, in, phát hành thuộc...

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định...

Để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy sử dụng Dịch vụ công trực tuyến. Cục Chuyển đổi số quốc gia –Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính –Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Hướng dẫn các nội dung về...

Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem chiến sĩ cách mạng Hoàng Thế...

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao của chiến sĩ cách mạng, ngày 20/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem “Chiến sĩ Hoàng Thế Thiện (1922-1995)”. Bộ tem do họa sĩ Vương Ánh Nguyệt thiết kế.

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai tổng đài 156 tiếp nhận phản ánh tin...

Từ ngày 01/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm tổng đài 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua hai hình thức thoại và tin nhắn. Đây là đầu số được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển...

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Thông tin-Báo chí-Xuất Bản

Hưởng ứng, phát động các hoạt động Ngày Nước thế giới năm 2023

Trong những năm qua việc tổ chức Ngày Nước thế giới (22/3) đã trở thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân về vị trí, vai trò của tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã...

Công nghệ thông tin

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và...

Chuyển trọng tâm từ chính quyền sang người dân, từ tổ chức sang nhân viên, từ doanh nghiệp sang khách hàng. Công nghệ thông tin tập trung mang lại giá trị cho nhà quản lý nhiều hơn. Phục vụ nhà quản lý, làm dễ việc cho nhà quản lý. Chuyển đổi số...

Bưu chính-Viễn thông

Triển khai các giải pháp bảo đảm thuê bao phát triển mới, thuê bao được chuẩn...

Nhằm bảo đảm tính hiệu quả, đồng bộ của việc triển khai các nội dung đã được yêu cầu tại các văn bản số 954/CVT-PTHT và 955/CVT-PTHT ngày 12/3/2023, ngày 14/3/2023 Cục Viễn thông, Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 978/CVT-PTHT đề nghị các doanh nghiệp...

An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện...

Để kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phát hiện, cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng...

Triển khai đăng ký và đề nghị công nhận sáng kiến, đề tài năm 2023

Nhằm đẩy mạnh phát huy sáng kiến trong thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho công chức, viên chức, người lao động...

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Nhằm tuyên truyền, phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các...