Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phát hiện, cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu có mô hình, sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm hiệu quả trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 15/02/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 81/HD-UBND hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ; Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ. Ngày 21/02/2023 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 215/SNV-TĐKT về việc gửi danh sách, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng” năm 2023.


Nhằm đẩy mạnh phát huy sáng kiến trong thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 02/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 90/STTTT-VP triển khai đăng ký và đề nghị công nhận sáng kiến, đề tài năm 2023 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở


Ngày 21/02/2023, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 07/QĐ-STTTT đồng ý cho triển khai áp dụng sáng kiến "Xây dựng Fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn trên mạng xã hội Facebook" của nhóm tác giả gồm 05 viên chức thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.


Nhằm tuyên truyền, phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngày 31/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-STTTT về thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.


Chiều ngày 29/12/2022, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị trong Khối. Ban Dân tộc tỉnh (đơn vị Trưởng Khối) và Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị Phó Khối) đồng chủ trì Hội nghị.


Ngày 21/12/2022, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2484/QĐ-BCĐ xếp loại cơ quan, đơn vị, địa phương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022


Ngày 13/12/2022 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 194/QĐ-STTTT công nhận gương điển hình tiên tiến năm 2022 cho ông Nguyễn Gia Tuấn, Nhân viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông là điển hình tiên tiến trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.


Ngày 20/12/2022 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 204/QĐ-STTTT tặng Giấy khen cho cho Bà Bế Thị Thanh Hoài, Chuyên viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Ngày 20/12/2022 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 205/QĐ-STTTT tặng Giấy khen cho Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Chuyên viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Sở năm 2022.

123456