Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - /01/2026), ngày 11/7/2024 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-STTTT về hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026) nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam


Ngày 29/5/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký ban hành Quyết định số 923/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2024).


Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 683/HD-SNV ngày 20/5/2024 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 683/HD-SNV ngày 20/5/2024 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, khi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị


Ngày 06/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2024.


Ngày 11/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 166/SKHCN-VP hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5).


Ngày 24/02/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.


Ngày 15/3/2024 Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 326/HD-SNV về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biện Phủ (07/5/1954-07/5/2024).


Ngày 29/01/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên chức; Thi đua -Khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụtỉnh Bắc Kạn.


Ngày 16/02/2024 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

1234567...Trang cuối