Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ; xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.


Nhằm kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu tích cực tham gia chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong thực hiện nhiệm vụ cũng như hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần tuyên truyền thay đổi nhận thức về chuyển đổi số, mang lại nhiều giá trị mới trong xã hội.


Kế hoạch số 1726/KH-TĐVHXH ngày 18/7/2023 của Khối Thi đua Văn hóa –Xã hội về việc tổ chức giao lưu thể thao Khối Thi đua Văn hóa –Xã hội năm 2023. Để việc tổ chức giải thể thao của Khối đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, các đơn vị tham gia chấp hành nghiêm Luật thi đấu và các quy định của Ban Tổ chức. Ngày 18/7/2023, Khối Thi đua Văn hóa –Xã hội đã ban hành Điều lệ giải thể thao năm 2023 của Khối.


Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023), Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023), đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Khối đoàn kết, ngày 18/7/2023, Khối Thi đua Văn hóa – Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 1726/KH-TĐVHXH về tổ chức giao lưu thể thao năm 2023 của Khối.


Báo cáo số 478/BC-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện 204 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ tại 546 đơn vị.


Thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ và Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ.


Trong tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức sơ kết việc xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh. Việc sơ kết, đánh giá các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ, tạo động lực để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra


Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có một số đề tài, sáng kiến, giải pháp mới mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC). Tuy nhiên, trong công tác CCHC các đề tài, sáng kiến, giải pháp mới của tỉnh trong những năm qua chưa được Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC Trung ương đánh giá cao.


Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 514-CV/BDVTU ngày 26/6/2023 đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát đối tượng đạt tiêu chuẩn tại Điều 4 và 5 của Quy chế để đề nghị Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2023, cụ thể như sau:


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 -2023

1234567