Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 31/12/2021, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 185/QĐ-STTTT về việc tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021


Ngày 13/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 103/CT-BTTTT về công tác thi đua khen thưởng năm 2022


Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn và động viên, ghi nhận thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong 25 năm xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn. Ngày 29/11/2021, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã ban hành Công văn số 2208/SNV-TĐKT hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác khen thưởng dịp kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh


Ngày 13/10/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành Văn bản số 01-CV/BCĐ về lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 22-KH/BCĐ ngày 18/10/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh để đề nghị khen thưởng.


Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân. Khuyến khích thi đua, sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tinh thần quốc tế cao đẹp, động viên, lôi cuốn các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân tích cực chủ động tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19. Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Bắc Kạn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”


Ngày 14/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 1911/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Hà Văn Tiến – Giám đốc Sở vinh dự là 1 trong 28 tập thể và 43 cá nhân được tặng Bằng khen


Ngày 30/8/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 545/KH-UBND về việc phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997 - 01/01/2022)


Ngày 22/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1493/KH-STTTT về việc triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2026) và phong trào thi đua đặc biệt "Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"


Chiều ngày 12/7/2021, Cụm thi đua số 4 (gồm 07 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 07 đơn vị thuộc Cụm. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ (đơn vị Cụm Trưởng) và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang (đơn vị Cụm phó) đồng chủ trì Hội nghị


Ngày 26/5/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT hướng dẫn công tác khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

12