Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn số số 02-HD/ĐU về việc Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026


Ngày 09/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 199/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 02 tháng 02 năm 2021.


Ngày 01/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 140/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 01 tháng 02 năm 2021.


Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 134-CV/ĐU về việc gửi tài liệu tuyên truyền Các đại hộicủa Đảng Cộng sản Việt Nam


Ngày 18/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 59/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 02 tháng 01 năm 2021.


Ngày 30/12/2020, Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 109-CV/ĐU về việc định hướng tuyên truyền tháng 01, tháng 02 năm 2021


Ngày 31/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1812/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 01 tháng 01 năm 2021.


Ngày 02/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1704/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 02 tháng 12 năm 2020.


Ngày 02/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1635/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 01 tháng 12 năm 2020.


Ngày 18/11/2020, Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 74-CV/ĐU về việc Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-Ghen (28/11/1802-28/11/2020).

1234