Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 21/01/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 10/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 14/01 đến 21/01/2021)


Ngày 14/01/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 08/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 07/01 đến 13/01/2021)


Ngày 31/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2236/STTTT-TTBCXB về việc Định hướng tuyên truyền lần 01 tháng 01 năm 2022


Ngày 24/12/2021, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 4/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 16/12/2021 đến 23/12/2021)


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2022), Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp nội dung Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn như sau:


Ngày 16/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2122/STTTT-TTBCXB về việc Định hướng tuyên truyền lần 02 tháng 12 năm 2021 và Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (từ 16 /12 đến 24/12)


Ngày 13/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2068/STTTT-TTBCXB về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (từ 10/12/2021 đến 17/12/2021)


Ngày 01/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1989/STTTT-TTBCXB về việc Định hướng tuyên truyền lần 01 tháng 12 năm 2021 và Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (từ 03 /12 đến 10/12)


Ngày 19/11/2021, Sở TTTT ban hành văn bản số 1895/STTTT-TTBCXB về việc bổ sung nội dung cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 11 (đề nghị các đơn vị tuyên truyền các nội dung trong VB này và VB số 1834/STTTT-TTBCXB ngày 16/11/2021)


Định hướng tuyên truyền lần 02 tháng 11 năm 2021 và Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (từ 13 /11 đến 19/11)

1234567...Trang cuối