Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Kế hoach về cải cách hành chính, rà soát TTHC, theo dõi thi hành pháp luật, tuyên truyền CCHC, Thanh niên 2023, truyền thông kiểm soát TTHC năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông


Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Sở Thông tin và Truyền thông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025


Ngày 03/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1186/KH-STTTT về xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025


Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2021 tại huyện Ba Bể như sau


Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Cai nghiện và quản lý người nghiện ma tuý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện năm 2021 như sau


Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 435KH-STTTT về việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn năm 2021


Ngày tháng 3 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 405/KH-STTTT về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2021


Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 399/KH-STTTT về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021


Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 369KH-STTTT về thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2021


Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 352/KH-STTTT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

12