Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC VÀ VIỆC THỰC HIỆN TTHC

Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC

 

CÁCH THỨC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông:Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Số điện thoại đường dây nóng của UBND tỉnh: 02093.871.743

- Số điện thoại đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông: 02093.810.198
- Địa chỉ hòm thư điện tử:sott.tt@backan.gov.vn

- Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html 


CHÚ Ý: KHÔNG TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL, CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH

STTTên văn bảnNgày đếnNgày hếtTải tệpGửi góp ý
1Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi và mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia gia...6/26/2023 0:007/26/2023 0:00Tải vềGửi góp ý
2Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc ...4/30/2023 0:005/30/2023 0:00Tải vềGửi góp ý
3Dự thảo 2: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông...4/20/2023 0:005/20/2023 0:00Tải vềGửi góp ý
4Dự thảo Quy chế đảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn8/30/2021 0:009/29/2021 0:00Tải vềGửi góp ý
5Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất b...5/5/2021 0:006/4/2021 0:00Tải vềGửi góp ý
6DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN5/20/2020 0:006/19/2020 0:00Tải vềGửi góp ý