Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ công chức vào làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông


Thông báo kết quả chấm thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công nghệ thông tin hạng IV lên hạng III năm 2023


Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công nghệ thông tin hạng IV lên hạng III năm 2023.


Sở Thông tin và Truyền thông Thông báo Kế hoạch số 88/KH-STTTT ngày 26/6/2023 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp thông tin và truyền thông năm 2023


Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu thuê các tổ chức tư vấn có đủ năng lực thẩm định giá tài sản


Ngày 09/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 02/TB-STTTT thông báo về lịch tiếp công dân của đơn vị


Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông


THÔNG BÁO Về việc bán thanh lý tài sản công đã qua sử dụng


THÔNG BÁO về việc bán thanh lý tài sản công đã qua sử dụng