Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

( Cập nhật lúc: 12/01/2023  )

Theo đó, Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’.

- Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’

2. Lịch tiếp công dân

2.1. Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân vào các ngày 10 và ngày 28 hằng tháng. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

2.2. Tiếp công dân đột xuất: Giám đốc Sở thực hiện theo từng vụ việc. Trường hợp Giám đốc Sở không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch hoặc đột xuất thì phân công cho một Phó Giám đốc chủ trì tiếp công dân, việc phân công phải được thông báo cho thành phần mời dự và niêm yết tại Phòng Tiếp công dân của Sở.

2.3. Tiếp công dân thường xuyên: Thực hiện vào các ngày làm việc trong tuần, căn cứ theo Quyết định của Giám đốc Sở về việc giao nhiệm vụ tiếp công dân cho công chức thuộc Thanh tra Sở.

3. Địa điểm tiếp công dân

Tại Phòng Tiếp công dân, tầng 1, trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ tại Số 49, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân được biết, liên hệ khi có yêu cầu./.

(xem chi tiết Thông báo số 02/TB-STTTT tại đây)

Trần Thị Thu Hằng