Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả thi vòng 1, môn kiến thức chung và triệu tập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công nghệ thông tin hạng IV lên hạng III năm 2023.

( Cập nhật lúc: 28/10/2023  )

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả thi vòng 1, môn kiến thức chung và triệu tập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công nghệ thông tin hạng IV lên hạng III năm 2023.

Xem văn bản tại đây./.

BBT