Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công nghệ thông tin hạng IV lên hạng III năm 2023.

( Cập nhật lúc: 23/10/2023  )

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công nghệ thông tin hạng IV lên hạng III năm 2023.

Xem văn bản tại đây./.

Hà Thị Hoa