Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả chấm thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công nghệ thông tin hạng IV lên hạng III năm 2023

( Cập nhật lúc: 31/10/2023  )

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công nghệ thông tin hạng IV lên hạng III năm 2023 như sau:

4. Tài liệu kèm theo: Thông báo số 47/TB-HĐTTHVC ngày 29/10/2023 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công nghệ thông tin hạng IV lên hạng III năm 2023.

Hà Thị Hoa