Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông

( Cập nhật lúc: 30/12/2022  )

 

Sở Thông tin và Truyền thông Thông báo Kế hoạch số 98/KH-STTTT ngày 30/12/2022 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp thông tin và truyền thông, cụ thể như sau: 

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

Chuyên ngành đào tạo: An toàn thông tin (Kỹ sư hoặc cử nhân).

2. Vị trí việc làm: Quản trị, vận hành hạ tầng trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

3.1. Đối tượng:

Người có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học, chuyên ngành An toàn thông tin (kỹ sư hoặc cử nhân) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại dưới đây, có nguyện vọng vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

3.2.1. Điều kiện:

- Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có đủ các văn bằng, chứng chỉ (chứng nhận) đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Đối với những người công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển thì phải được sự nhất trí bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3.2.2. Tiêu chuẩn:

Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành An toàn thông tin.

4. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2:Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

d) Thang điểm: 100 điểm.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

5.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

 6. Phiếu đăng ký dự tuyển

 - Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước, người làm việc trong Doanh nghiệp Nhà nước, cán bộ công chức cấp xã... nếu có nguyện vọng tham gia thi tuyển phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

 - Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

7. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

7.1. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

(1). Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

(2). Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

(3). Giấy khám sức khỏe.

(4). Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh.

(5). Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

(6). Phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

7.2. Mức thu phí tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

Mức thu : 500.000 đồng/thí sinh/lần

(Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

7.3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày thông báo (trường hợp gửi qua đường bưu điện thì tính theo dấu công văn đến).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Điện thoại (trong giờ hành chính): 02 09 3810198

Hồ sơ và kinh phí thí sinh nộp nếu không đủ điều kiện Hội đồng tuyển dụng sẽ không trả lại.

Xem toàn bộ văn bản tại đây./.

BBT