Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Về việc bán thanh lý tài sản công đã qua sử dụng

( Cập nhật lúc: 19/10/2022  )

Ngày 19/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 49/TB-STTTT về việc bán thanh lý tài sản công đã qua sử dụng

Xem văn bản tại đây./.

BBT