Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 27/6/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2517/BTTTT-CATTT hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.


Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Nắm được tâm lý người dùng mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên tục thay đổi cách thức, trong đó có sử dụng thủ đoạn “Công nghệ Deepfake” làm giả cuộc gọi “video call” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân


UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc bảo đảm an toàn thông tin, phòng, chống lừa đảo trực tuyến tại Công văn số 3258/UBND-VXNV ngày 17/5/2024.


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 668/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.


Ngày 07/5, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ban hành Quyết định số 724/QĐ-BTTTT về Bộ tiêu chí yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho Camera giám sát. Khuyến nghị áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đánh giá, lựa chọn và sử dụng thiết bị camera.


Thực hiện Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng. Ngày 23/4/2024, UBND tỉnh ban Công văn số 2622/UBND-VXNV giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:


Ngày 17/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1465/BTTTT-CATTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.


Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển để hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai việc bảo vệ các hệ thống một cách thuận lợi, dễ dàng hơn.

123456