Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cảnh báo các cuộc gọi mạo danh lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông với mục đích lừa đảo

( Cập nhật lúc: 01/07/2024  )

Thời gian gần đây trên cả nước xuất hiện tình trạng một số đối tượng mạo danh lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông gọi điện lừa đảo đến các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh như thông báo hộp thư điện tử, phần mềm chính quyền điện tử, cổng dịch vụ công....do nâng cấp nên cần thay đổi tên tài khoản, mật khẩu truy cập... và yêu cầu thực hiện làm theo hướng dẫn.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tội phạm mạo danh lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông với mục đích lừa đảo. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn  vị, địa phương trong tỉnh nội dung như sau:

Khi có bất kỳ vấn đề liên quan đến hộp thư điện tử, phần mềm chính quyền điện tử, cổng dịch vụ công...như nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đều có văn bản gửi đến các đơn vị. Trong các trường hợp khẩn cấp cần thông tin qua điện thoại thì chỉ cấp lãnh đạo Sở trao đổi với lãnh đạo đơn vị. Cấp chuyên viên, viên chức của Sở không làm việc, hướng dẫn qua điện thoại và mạng xã hội.

Trường hợp cần phản ánh hoạt động tội phạm mạo danh lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông với mục đích lừa đảo, các đơn vị có thể liên hệ trực tiếp với Sở Thông tin và Truyền thông (Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn) để được hỗ trợ, giải quyết:

Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính, viễn thông: SĐT: 0209.3871.626

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông: Bà Nông Thị Phúc, chức vụ Chánh Thanh tra; SĐT:0948.389.159

Nguyễn Thị Hải Yến