Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:


Nhằm tránh các trường hợp lợi dụng danh nghĩa báo chí, giả danh nhà báo để nhũng nhiễu doanh nghiệp, cá nhân nhằm trục lợi, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của những người làm báo chân chính. Đồng thời, hỗ trợ người phát ngôn của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn thiết lập đường dây nóng báo chí để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh


Sở Thông tin và Truyền thông thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của công chức, viên chức, người lao động