Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tổ chức, cá nhân phát hiện hành vi phát tán tài liệu chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn phản ánh trực tiếp đến số điện thoại 0209.3810.298 hoặc thông báo đến Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Số 49, Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn


Ngày 08/10/2020, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (Thanh tra Bộ) đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến nghiệp vụ công tác thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông quý III và sơ kết 9 tháng đầu năm 2020. Ông Võ Thanh Lâm, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyên thông chủ trì Hội nghị.


Sáng ngày 31/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh tại Trụ sở Thanh tra tỉnh Bắc Kạn.