Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới tết Nhân Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các tổ chức, cá nhân đang bày bán các loại lịch năm 2022, bao gồm: Lịch blốc, lịch để bàn, lịch túi,.....Nắm bắt được tâm lý và thị hiếu của người tiêu dùng, một số đơn vị đã tung ra thị trường những cuốn lịch trôi nổi, không rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng kém, những cuốn lịch vi phạm quy định pháp luật về xuất bản,…..


Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo các tổ chức, các nhân có kinh doanh các loại lịch năm 2022 chủ động kiểm tra nguồn hàng nhập vào, không nhập các loại lịch không rõ nguồn gốc xuất xứ


Trong thời gian từ ngày 09-22/12, Đoàn Kiểm tra liên ngành do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại một số huyện và thành phố Bắc Kạn


Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021


Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021


Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021


Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021


Từ năm 2012 đến nay, ngay sau khi Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (gọi tắt là Nghị định số 43/2011/NĐ-CP) được Chính phủ ban hành, các cơ quan trên địa bàn tình đã thiết lập Trang/Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) của đơn vị mình nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiết kiệm thời gian, chi phí, làm cho hoạt động của các cơ quan được minh bạch, hiệu quả, góp phần phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính toàn diện


Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021, Ngày 01/4/2021, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-STTTT thanh tra việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đối với một số Sở và Ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh từ ngày 12/4/20201 đến hết ngày 13/5/2021.


Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo bao gồm 05 Chương, 74 Điều

12