Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị nghiêm túc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động

( Cập nhật lúc: 09/01/2023  )

Ngày 15/12/2022, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1715/TTra-BCVT&CNTT về việc nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động

Theo đó, nhằm ngăn chặn tình trạng mua, bán SIM đã đăng ký trước thông tin thuê bao(SIM rác) trên thị trường và việc sử dụng SIM rác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo, đe dọa, tống tiền, xúc phạm danh dự nhân phẩm của tổ chức/cá nhân.... Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đại lý, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền trên toàn quốc thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

1. Rà soát, chấm dứt ngay hoạt động đăng ký, kích hoạt, mua, bán SIM không đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao sau khi kiểm tra, đối chiếu chính xác thông tin của cá nhân, tổ chức đến thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; từ chối giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với các cá nhân, tổ chức xuất trình giấy tờ không đúng quy định.

3. Không sử dụng thông tin của chủ Điểm, nhân viên Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, thông tin của tổ chức, cá nhân khác để đăng ký trước thông tin thuê bao; mua, bán SIM đã đăng ký trước thông tin thuê bao.

4. Không tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao ngoài Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

5. Tuyệt đối không sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các công cụ khác để giả mạo thông tin, ảnh chụp giấy tờ của cá nhân, tổ chức để đăng ký thông tin thuê bao di động.

6. Quản lý chặt chẽ thông tin tài khoản được doanh nghiệp viễn thông cấp để đăng ký thông tin thuê bao; tuyệt đối không cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn tài khoản được doanh nghiệp viễn thông cung cấp để đăng ký thông tin thuê bao di động.

7. Bảo đảm bí mật thông tin thuê bao đúng quy định của pháp luật; không được thu thập, sử dụng, phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

8. Trường hợp không tiếp tục làm Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thì phải thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông di động; kịp thời hoàn trả lại tài khoản đăng ký thông tin thuê bao cho doanh nghiệp viễn thông.

Hình ảnh minh họa: nguồn Internet

Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với các Đại lý, Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền vi phạm pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động; thậm chí sẽ xem xét việc đề nghị truy cứu tránh nhiệm hình sự đối với những trường hợp đã bị xử lý vi phạm nhưng tiếp tục tái phạm; các trường hợp sử dụng trái phép thông tin của tổ chức, cá nhân để đăng ký SIM, mua, bán SIM đã đăng ký trước thông tin thuê bao với số lượng lớn theo quy định của pháp luật.

Do đó, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các Đại lý, Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động.

Các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định s15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện; Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2020/NĐ- CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.


Trần Thị Thu Hằng