Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Đồng chí Lô Quang Tuyến – PGĐ, Chủ tịch công đoàn Sở và đồng chí Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở đồng chủ trì Hội nghị cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động khối Văn phòng Sở.


Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, không cho lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm


Ngày 24 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1331/QĐ-TTgban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030


Ngày 24/9/2021, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 121/QĐ-STTTT về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số 122/QĐ-STTTT về việc thành lập các Tổ an toàn Covid-19 của Sở Thông tin và Truyền thông


Ngày 26/9/2021, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các đơn vị đã chính thức bàn giao Công trình thanh niên “Vườn rau cho em - Vườn thuốc nam” cho Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn sau 2 ngày thi công


Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo việc tổ chức lại các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, như sau:


Ngày 7/9/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ kệt nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Hoàng Trần Nam - Đoàn viên Công đoàn Trung tâm CNTT&TT, đoàn viên Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông


Thực hiện chỉ đạo của Đoàn CCQ tỉnh, chiều ngày 23/7/2021, Chi đoàn Sở đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2021


Ngày 21/7, đồng chí Nông Văn Niệp - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham gia đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà một số đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Na Rì


Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

123