Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024 gắn với một số hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bắc Kạn; Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Kạn năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng


Nội dung tài liệu tập huấn hoạt động in năm 2024


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


Tài liệu Họp giao ban về công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh tháng 3 năm 2024


Họp tổng kết công tác Chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2023.


Tài liệu phục vụ sự kiện Ngày Chuyển đổi số

12