Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 18/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước


Ngày 31/12/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025


Chủ đề: “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (Tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis.”)


Sáng ngày 20/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chợ Mới tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ lần thứ 51 (năm 2022) tại Trường Tiểu học Đồng Tâm, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới


Ngày 13/12/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022


Thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền những cảnh báo về việc người dùng nhận được cuộc gọi hoặc nháy máy từ các đầu số nước ngoài như: +375 (Belarus); +371 (Lativa), +381 (Xéc-bi-a), +563 (Valparaiso), +370 (Vilnius), +255 (Tanzania)...


Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 22 của Luật Tần số vô tuyến điện (VTĐ) và Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ: Trước khi hết hạn ít nhất là ba mươi (30) ngày đối với Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số VTĐ để được gia hạn theo đúng quy định. Trường hợp không tuân thủ thời gian quy định, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng tần số phải làm thủ tục như thủ tục cấp mới và phải sử dụng tần số mới nếu tần số sử dụng trước đây đã được cấp cho tổ chức, cá nhân khác


Ngày 29/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”


Ngày 14/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.


Hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng hệ thống cấp phép qua mạng lĩnh vực tần số

1234567