Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 12/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.


Ngày 24/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 350/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022


Ngày 11/02/2022, Hội đồng xử lý bưu gửi không có người nhận năm 2021 của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành xử lý định kỳ bưu gửi không có người nhận năm 2021. BàHà Thị Hiền, Giám đốc Bưu điện tỉnh - Chủ tịch hội đồng và đại diện Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, phó các đơn vị chức năng của Bưu điện tỉnhtham gia Hội đồng


Ngày 29/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BTTTTquy định về Tem bưu chính


Ngày 18/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước


Ngày 31/12/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025


Chủ đề: “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (Tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis.”)


Sáng ngày 20/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chợ Mới tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ lần thứ 51 (năm 2022) tại Trường Tiểu học Đồng Tâm, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới


Ngày 13/12/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022


Thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền những cảnh báo về việc người dùng nhận được cuộc gọi hoặc nháy máy từ các đầu số nước ngoài như: +375 (Belarus); +371 (Lativa), +381 (Xéc-bi-a), +563 (Valparaiso), +370 (Vilnius), +255 (Tanzania)...

1234567