Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 24/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi). Có 468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,74 %).


Thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.


Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến” (kí hiệu: QCVN 111:2023/BTTTT). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024; thay thế cho Quy chuẩn QCVN 111:2017/BTTTT được ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Ngày 24/11/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 94,74%.


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT ngày 10/10/2023 về quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2023.


Vừa qua, Cổng TTĐT của Bộ TT&TT đã nhận được một số câu hỏi về các quy định cấp phép hoạt động Bưu chính. Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật Bưu chính: “ Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.”


Sáng ngày 14/11/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi nghiệp vụ thanh tra về hoạt động nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính với 63 điểm cầu tại các địa phương.


Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2023 được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàntỉnh Bắc Kạn.


Kể từ ngày 27/10, tất cả các số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ TT&TT gọi đến người dân sẽ đều hiển thị tên định danh “BO TTTT”. Tương tự, cuộc gọi của doanh nghiệp viễn thông tới khách hàng cũng hiển thị tên định danh của nhà mạng.


Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính, chuyển phát dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, nhiều đơn vị chưa thực hiện việc thông báo hoạt động bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện…

1234567...Trang cuối