Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 18/02/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2022


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)


Được sự chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ, quyết tâm của Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương. Đến nay việc thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cơ bản đã hoàn thành. Đúng 00h ngày 28/12/2020, Tỉnh Bắc Kạn đã chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự (Analog) theo đúng lộ trình đề ra tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020


Ngày 05/01/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 01/2021/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


Ngày 14/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhQuyết định số 38/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025


Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi địa chỉ IPv6 trên toàn hệ thốngmạng máy tính kết nối internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàntỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Sáng ngày 23/12/2020, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Tới dự có đồng chí:Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Namđến phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị


Ngày 06/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz”


Ngày 21/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 5042/BTTTT-CTS về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV


Ngày 07/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Kế hoạch số 728/KH-UBND)

1234