Skip Ribbon Commands
Skip to main content


UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025.


Ngày 24/10, UBND huyện Pác Nặm tổ chức Ngày hội điểm Chuyển đổi số năm 2023 tại xã Giáo Hiệu – xã điểm thực hiện mô hình xã chuyển đổi số năm 2023.


Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh cho các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân


Ngày 13/10/2023, UBND huyện Na Rì tổ chức Ngày hội điểm về Chuyển đổi số tại xã Côn Minh. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh cùng đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông dự Ngày hội.


Sáng ngày 06/10/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã.


Chiều 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên với chủ đề “Thanh niên Bắc Kạn khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo gắn với chuyển đổi số”.


Ngày 21/9/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1817/QĐ-BTTT về phê duyệt Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã thuộc phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.


Tại Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam lần thứ 24 - năm 2023, diễn ra ngày 22.9 tại TP Quy Nhơn, Bộ TT&TT và Hội Tin học Việt Nam đã công bố báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam 2022 (Vietnam ICT Index 2022).

12345