Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 26/6/2026 Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về Kinh tế số - thúc đẩy chuyển đổi số bán buôn, bán lẻ.


“Thực chất việc chuyển đổi xanh (CĐX) chính là chuyển đổi số (CĐS), và các doanh nghiệp (DN) cần chú trọng, thực hiện để đảm bảo gia tăng tính bền vững, phát triển, bảo vệ môi trường ổn định không phát thải carbon”.


Chỉ tiêu chính về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024


Ngày 02/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Để việc triển khai Quyết định trên được đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước, ngày 16/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ngày 17/5/2024, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024.


Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số tại 8 xã/phường thực hiện thí điểm năm 2023, tiến tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời, tạo nền tảng cho các địa phương nghiên cứu, xem xét việc nhân rộng mô hình xã/phường/thị trấn thí điểm chuyển đổi số phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương, ngày 15/5/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3195/UBND-VXNV, tiếp tục duy trì việc triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã.


Chiều ngày 09 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Phiên họp giao ban về công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đề án 06 tỉnh Quý II/2024 và kết quả thực hiện Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng; các Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì cuộc họp.


Ngày 26/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 671/QĐ-BTTTT về việc hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ (Quyết định số 671/QĐ-BTTTT).


Hiện nay, cả nước đang triển khai giai đoạn một áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền là thực hiện văn minh thương mại và sẽ có lợi ích vượt trội so với hóa đơn thường


Tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã nhất trí thông qua 08 nhiệm vụ chuyển đổi số mới năm 2024 với số kinh phí 16.152 triệu đồng.

1234567...Trang cuối