Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 09/10/2023, tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý III với các đơn vị, địa phương thuộc ngành. Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đến nay, Bộ TT&TT là Bộ, ngành đầu tiên công bố 08 bản đồ công nghệ cho tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ.


Ngày 22/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), UBND tỉnh Bình Định và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông lần thứ 24, năm 2023.


Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực giảm nghèo, tạo sự chủ động, thuận tiện cho người dân, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 13/7/2023 về thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.


Nhằm quán triệt các nội dung của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; xác định trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Ngày 30/6/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 420/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023.


Ngày 27/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.


24 hình thức lừa đạo trên không gian mạng


(Mic.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, sáng 22/6 tại Nhà Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) với 468/477 phiếu tán thành (tương đương 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội).


Nghị định 13/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023 quy định rõ các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân.


Để đảm bảo đạt mục tiêu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa (nghĩa là người dân, doanh nghiệp không đến trung tâm một cửa mà thực hiện DVCTT từ xa) tại Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1284/BTTTT-CCĐSQG yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung quan trọng sau:


Ngày 05/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2023.

1234567...Trang cuối