Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 12/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 12/2022/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.


Sáng ngày 27/9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương


Ngày 02/10/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 1847/QĐ-UBND về Ngày Chuyển đối số tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đối số tỉnh Bắc Kạn.


Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.


Ngày 06/9/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Tập đoàn công nghệ BKAV tổ chức Hội thảo giới thiệu bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số Bkav - DX


Tại phiên họp lần thứ ba của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 08/8/2022 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số DTI 2021 của các cơ quan cấp Bộ và cấp tỉnh. Tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 51/63 địa phương, tăng 8 bậc so với năm 2020


Được triển khai trong 2 năm 2021 - 2022, Dự án ứng dụng công nghệ GIS ONLINE xây dựng hệ thống thông tin cơ bản tích hợp lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn được tỉnh kỳ vọng sẽ mở ra kênh thông tin hữu ích phục vụ quá trình khai thác thông tin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thông qua môi trường internet, đóng góp thiết thực vào lộ trình chuyển đổi số của tỉnh


Tiếp tục chương trình tập huấn về Chuyển đổi số, triển khai hoạt động của Tổ Công nghệ số Cộng đồng. Ngày 15/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND huyện Bạch Thông tổ chức hội nghị tập huấn trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn; Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn; đại diện một số hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Đồng chí Hà Văn Tiến – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn của Sở; đại diện các doanh nghiệp CNTT, Bưu chính nổi bật trên địa bàn tỉnh trực tiếp trao đổi các nội dung tại Hội nghị.


Ngày 14/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND. Kết quả của bộ chỉ số nhằm giúp theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phục vụ hoạt động thông tin báo cáo về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh và Lãnh đạo/Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

123456