Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính nhà nước của các cơ quan, đơn vị, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn, bắt đầu từ tháng 4/2022, UBND huyện Chợ Mới tổ chức 14 lớp tập huấn các nội dung vềtiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công và chứng thực bản sao điện tử năm 2022


Với thông điệp “Người dân ở đâu -Chính quyền ở đó”, nhằm thực hiện hóa mục tiêu tương tác thân thiện hơn, đưa thông tin nhanh hơn, rộng hơn, kịp thời hơn, chính xác tới người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, cùng với các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đưa vào vận hành kênh thông tin “Hệ thốngCQĐT tỉnh Bắc Kạn”trên ứng dụng Zalo


Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đưa vào áp dụng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.


Ngày 25/01/2022, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 124/QĐ- BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông


Sáng ngày 13/10/2021, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu và tập huấn vận hành thử nghiệm Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông


Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Kể từ ngày01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 mức nộp phí, lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanhđược thực hiện theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhquy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19


Để sẵn sàng mọi điều kiện cho việc mở rộng phạm vi thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng DVC Quốc gia, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện kết nối kỹ thuật truyền nhận dữ liệu giữa Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình.Tại các địa phương đã hoàn thành việc triển khai kết nối, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong tháng 5/2021


Ngày 04/5/2021,Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông có 37 thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến đều đã đạt mức độ 4


Ngày 04/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạnđã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

12