Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẮC KẠN

Trưởng ban biên tập: Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn

Số điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Email:tienhv.stt@backan.gov.vn