Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi địa chỉ IPv6 trên toàn hệ thống mạng máy tính kết nối internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

( Cập nhật lúc: 11/01/2021  )

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi địa chỉ IPv6 trên toàn hệ thốngmạng máy tính kết nối internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàntỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đây là cơ sở để thống nhất trên địa bàn tỉnh về nội dung, cách thức triển khai, lộ trình thực hiện việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho toàn bộ hệ thống thông tin kết nối Internet của các các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện, xã.

Nội dung triển khai giai đoạn 2020-2025 thực hiện gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 - Chuẩn bị:

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu việc chuyển đổi IPv6 trên toàn hệ thống mạng máy tính kết nối internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức như: Biên soạn tài liệu, tuyên truyền trên trang/cổng thông tin điện tử, xây dựng bản tin truyền thông, tổ chức hội thảo…

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản, chuyên sâu về IPv6 cho các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Bố trí cán bộ thường trực giải đáp, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi và sử dụng IPv6 thông qua hình thức hỗ trợ trực tuyến và qua số điện thoại đường dây nóng...

- Đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập; quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện việc đăng ký thuê địa chỉ và dịch vụ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

- Quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin nội bộ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, bổ sung thiết bị, đường truyền cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai IPv6 trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2 - Kết nối, thử nghiệm:

- Chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông triển khai cung cấp đường truyền Internet, phần mềm, ứng dụng, giải pháp, thuê dịch vụ công nghệ thông tin hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai kết nối IPv6 với mạng truyền số liệu chuyên dùng.

- Thử nghiệm ứng dụng IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh trong việc chuyển đổi các thiết bị mạng, an ninh mạng và hệ thống mạng LAN, Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6.

- Tổ chức đánh giá hiệu quả sau thời gian triển khai thử nghiệm và đề xuất điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi IPv6 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 3 - Chuyển đổi chính thức:

- Thực hiện việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ; hệ thống dịch vụ công trực tuyến và Email, phần mềm ứng dụng nội bộ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

- Chuyển đổi IPv6 kết nối WAN tới các cơ quan, đơn vị, địa phương:

+ Mở rộng triển khai IPv6 cho mạng LAN và tổ chức khảo sát xác định hệ điều hành các thiết bị tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện, xã.

+ Thực hiện chuyển đổi sang hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng kết nối diện rộng (WAN) của tỉnh.

- Thực hiện chuyển đổi:

+ Toàn bộ các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ tại các đơn vị nhà nước các cấp trong toàn tỉnh.

+ Các dịch vụ có kết nối Internet còn lại; các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin, giám sát mạng, dịch vụ.

+ Các thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows XP tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện, xã.

+ Triển khai mạng thuần IPv6 (IPv6 only) tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện, xã đáp ứng lộ trình và thực tiễn triển khai tại Việt Nam.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả chuyển đổi IPv6 trên toàn hệ thống mạng máy tính kết nối internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Định hướng triển khai đến năm 2030

- Thực hiện chuyển đổi sang ứng dụng địa chỉ Ipv6 toàn bộ mạng Internet, hệ thống thiết bị tại các ngành, lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên triển khai chuyển đổi sang IPv6 tại các ngành, lĩnh vực như: Giáo dục và đào tạo, Y tế (chuyển đổi toàn bộ các hệ thống phần mềm chuyên ngành, các thiết bị, dịch vụ có kết nối internet tại tất cả các trường phổ thông và các cơ sở bệnh viện trên địa bàn tỉnh).

- Chuyển đổi các hệ thống, thiết bị hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển đô thị thông minh, như các hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trên địa bàn tỉnh; các hệ thống hạ tầng đô thị và các hệ thống trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công tác chuyển đổi Ipv6 trên địa bàn tỉnh cần có sự tích cực và bứt phá hơn nữa ở khối các cơ quan Nhà nước đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 góp phần triển khai tốt Ipv6 tại Bắc Kạn hướng tới hoàn thành tổng thể của Kế hoạch hành động quốc gia về Ipv6 với mục tiêu “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với Ipv6 kể từ năm 2019”./.

Nguyễn Thị Hải Yến