Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm hạ tầng bưu chính phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024

( Cập nhật lúc: 17/06/2024  )

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (gọi tắt là Kỳ thi) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.  Ngày 23 tháng 5 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2005/BTTTT- BC về việc bảo đảm hạ tầng bưu chính phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

 

Ảnh minh họa: nguồn Internet.

 Theo đó, để triển khai thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp/chi nhánh cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Bảo đảm sẵn sàng về hạ tầng bưu chính (hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi, bưu cục, kiốt, đại lý...) phục vụ Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

- Ưu tiên chấp nhận, vận chuyển và phát các công điện, công văn, tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và ngược lại để phục vụ Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời tại tất cả các công đoạn trong quá trình chấp nhận, vận chuyển và phát các tài liệu liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệpnăm 2024 như: Đề thi, giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh.... Đồng thời, xây dựng phương án xử lý khẩn cấp đối với trường hợp các tài liệu có liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 bị mất, thất lạc, phát chậm….

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, thí sinh...) sử dụng các dịch vụ bưu chính phù hợp để chuyển phát giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh./.

Trần Thị Thu Hằng