Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các doanh nghiệp viễn thông kết nối thông tin thuê bao di độngvới Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối soát thông tin

( Cập nhật lúc: 20/06/2022  )

Ngày 08/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022.Trong đó, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động kết nối thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ viễn thông di động..

Theo đó, nội dung triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Chính phủ nêu rõ:

Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu, cần thiết và tiêu chuẩn, định mức kèm theo phải triển khai theo nội dung yêu cầu của Đề án 06 làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương đề xuất đầu tư, dự toán kinh phí thực hiện. 

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn bố trí kinh phí đầu tư, thường xuyên bảo đảm việc triển khai thực hiện đáp ứng lộ trình của Đề án 06.

Việc ban hành văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông phải hoàn thành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu nghiệp vụ của Bộ Công an. Sớm có giải pháp khuyến khích, thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ ký số từ xa (Smart CA) để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chỉ đạo các nhà mạng kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực dữ liệu người dùng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng SIM rác như hiện nay.

Nguyễn Thị Hải Yến