Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự kiến thực hiện theo lộ trình đến tháng 9/2024 sẽ dừng công nghệ 2G. Điều đó đồng nghĩa điện thoại dùng công nghệ cũ sẽ không còn liên lạc được.

( Cập nhật lúc: 12/09/2023  )

Để thúc đẩy chuyển đổi số, việc phổ cập smartphone toàn dân là quan trọng và cần thiết. Theo kế hoạch của Uỷ ban chuyển đổi số quốc gia thì số người dùng smartphone trên cả nước phải đạt được 80% số người dùng điện thoại di động trong năm nay.

Tại Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông quy định thiết bị đầu cuối thuộc danh mục có khả năng gây mất an toàn do Bộ TT&TT ban hành phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy hoặc công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường hoặc kết nối vào mạng viễn thông công cộng.

Theo đó, tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT của Bộ TT&TT ngày 31/5/2023 quy định danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT và Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ TT&TT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến" đã quy định máy điện thoại di động mặt đất bắt buộc phải hỗ trợ công nghệ E- UTRA FDD (4G) từ ngày 01/7/2021, có nghĩa là những thiết bị only 2G và 3G là không hợp pháp.

 

Ảnh minh họa

Trên cơ sở phân tích xu hướng phát triển thị trường, công nghệ di động, kết hợp với các mục tiêu quản lý nhà nước và việc thống nhất với các doanh nghiệp di động, Bộ TTTT đã có công văn số 4833/BTTTT-CVT vào tháng 9/2022 về định hướng triển khai lộ trình, kế hoạch dừng công nghệ di động 2G. Theo đó đặt ra mục tiêu hoàn thành việc dừng công nghệ 2G chậm nhất đến thời điểm tháng 9/2024 là thời điểm hết hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động và giấy phép băng tần số vô tuyến điện để phù hợp với định hướng quy hoạch tần số vô tuyến điện.

Các doanh nghiệp di động căn cứ định hướng xây dựng lộ trình, kế hoạch dừng công nghệ di động 2G, cụ thể phải triển khai các giải pháp chuyển đổi thuê bao sang sử dụng smartphone 4G/5G, phấn đấu đạt mục tiêu đến cuối năm 2023 chỉ còn dưới 5% thuê bao 2G.

Đồng thời, kế hoạch dừng công nghệ 2G của doanh nghiệp phải bảo đảm cung cấp các dịch vụ thông tin di động liên tục, không gián đoạn; bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ khi dừng công nghệ 2G và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã định hướng để người sử dụng chủ động chuyển đổi sang sử dụng smartphone, các doanh nghiệp di động xây dựng kế hoạch và hỗ trợ người sử dụng chuyển đổi, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thiết bị di động đầu cuối trên thị trường Việt Nam thay đổi định hướng kinh doanh... nhằm đạt mục tiêu chung về tắt sóng công nghệ cũ đã đặt ra, đồng thời góp phần đạt được mục tiêu phổ cập điện thoại thông minh, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Hiện một số địa phương và nhà mạng cũng đã tiến hành tắt dần các trạm phát sóng 2G ở những nơi phủ sóng 3G, 4G tốt và người dân ít có nhu cầu về 2G

Nguyễn Thị Hải Yến