Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 10/02/2021  )

Được sự chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ, quyết tâm của Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương. Đến nay việc thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cơ bản đã hoàn thành. Đúng 00h ngày 28/12/2020, Tỉnh Bắc Kạn đã chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự (Analog) theo đúng lộ trình đề ra tại  Quyết định số 2451/QĐ-TTg  ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông,  UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Căn cứ hướng dẫn của Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông Sở đã chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, hướng dẫn xác định cụ thể danh sách địa bàn thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất/vệ tinh trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành 65 văn bản đi về phối hợp, triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án số hóa truyền hình.

Thực hiện công tác tuyên truyền, năm 2019, Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông VinaPhone, Viettel, Mobiphone trên địa bàn tỉnh tuyên truyền trên mạng viễn thông thông qua tin nhắn SMS đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh với tổng số 25.511 thuê bao, 02 lượt tin nhắn/01 thuê bao di động. Tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền tập huấn, hướng dẫn công tác điều tra, thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số (mặt đất/vệ tinh) cho cán bộ huyện, thành phố, xã, phường, thôn, tổ. thuộc 31 xã, phường, thị trấn trong vùng thuộc vùng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất/vệ tinh với tổng số 400 người tham dự.

Buổi Hội nghị hướng dẫn công tác điều tra, thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số (mặt đất/vệ tinh)

Năm 2020, Sở đã tổ chức 01 Hội nghị chuyên đề tuyên truyền phổ biến về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Đối tượng tham dự hội nghị là lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, đại diện các Sở ngành, đoàn thể, Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố, với tổng số gần 150 người; Sản xuất 03 tiểu phẩm kịch truyền thanh mỗi tiểu phẩm có thời lượng từ 6 đến 7 phút, in sao đĩa CD phát trên hệ thống loa truyền thanh của 08 huyện, thành phố và 90 đài truyền thanh xã với 300 lượt phát sóng; sản xuất 01 video traile thời lượng hơn 03 phút với 27 lượt phát sóng phát trên sóng truyền hình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Thành lâp đoàn tham dự hội nghị tuyên truyền về đề án số hóa truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại tỉnh Cao Bằng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã phát sóng thường xuyên trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài PT&TH tỉnh thông báo về thời điểm, lộ trình kết thúc phát sóng truyền hình tương tự để chuyển sang phát sóng truyền hình số, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về những lợi ích từ việc số hóa truyền hình, tạo sự đồng thuận để thúc đẩy việc số hóa truyền hình mặt đất theo đúng kế hoạch và lộ trình của Chính phủ.

Trong việc lựa chọn đơn vị phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã ký kết biên bản với Trung tâm kỹ thuật Truyền dẫn phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam về việc triển khai dự án “Đầu tư máy phát sóng số tại các tỉnh theo lộ trình đến năm 2020”. Hiện nay, Trung tâm kỹ thuật Truyền dẫn phát sóng - Đài THVN là đơn vị phát sóng truyền hình số mặt đất DVB – T2 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thực hiện lắp đặt máy phát hình số DVB-T2 sử dụng chung hệ thống Anten UHF hiện có của VTV đã lắp đặt trên tháp Anten tự đứng cao 100m của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh.

Bộ thu tín hiệu truyền hình vệ tinh do Quỹ dịch vụ viễn thông công ích hỗ trợ được  lắp đặt tại xã Vi Hương, huyện Bạch Thông

Trong việc triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất/vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã căn cứ, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, của Ban Quản lý Chương trình dịch vụ viễn thông công ích, triển khai thực hiện các bước, rà soát, tổng hợp danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo đúng quy định. Qua kết quả rà soát, tổng hợp: toàn tỉnh có 1351 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 28 xã, phường, thị trấn thuộc vùng hỗ trợ đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất/vệ tinh từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Trong đó có 663 hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất; 688 hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích. Đến tháng 02/2021, số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích: 688 hộ/688 hộ; số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích: 353 hộ/663 hộ, còn 310 hộ do không thu được tín hiệu sóng truyền hình số mặt đất từ Đài PT&TH tỉnh, do đó chưa được lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất. Đây cũng là khó khăn trong việc triển khai việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục kiến nghị đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng số mặt đất tiếp tục tăng cường triển khai các trạm phát sóng số mặt đất trên địa bàn miền núi, nâng cao vùng phủ sóng, từng bước xoá các vùng lõm sóng truyền hình mặt đất không thu được sóng truyền hình số mặt đất. Đồng thời tiếp tục thực hiện hỗ trợ lắp đặt đầu thu vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện không thu được sóng truyền hình mặt đất theo danh sách đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


 

Tạ Thị Kiều