Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 17/09/2023  )

Để chủ động phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân; khắc phục thiệt hại về tài sản của người dân và công trình cơ sở hạ tầng, giao thông....Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố không được lơ là, chủ quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục nhanh, hiệu quả các đợt thiên tai vừa qua, sớm ổn định đời sống nhân dân, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 09/8/2023 về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông và lũ quét và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

 Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, chủ động, chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, trong đó tiếp tục tổ chức rà soát, di dời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh chóng hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi chặt chẽ tình hình sự cố, thiên tai, sạt lở, chủ động chỉ đạo, điều phối, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có tình huống theo đề nghị của địa phương.

Sở Giao thông vận tải: Hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các trục giao thông chính.

Sở Công Thương, Điện lực tỉnh Bắc Kạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn đối với lực lượng và công trình thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, nhất là hồ đập thủy điện, hệ thống cung cấp, truyền tải điện.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ động kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, các cơ quan thông tấn báo trí trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tiếp tục phương tăng cường tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, ứng phó cho người dân, giảm thiểu thiệt hại do sạt lở, lũ quét.

Các Sở, ngành chủ động nắm tình hình, chỉ đạo, triển khai xử lý, khắc phục theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong ngày có mưa, lũ; thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nguyễn Thị Hải Yến