Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn chú trọng đẩy mạnh thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng DVC Quốc gia

( Cập nhật lúc: 30/06/2021  )

Để sẵn sàng mọi điều kiện cho việc mở rộng phạm vi thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng DVC Quốc gia, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện kết nối kỹ thuật truyền nhận dữ liệu giữa Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình.Tại các địa phương đã hoàn thành việc triển khai kết nối, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong tháng 5/2021.

Tính đến đầu tháng 6/2021, cả nước đã có 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc kết nối, cung cấp dịch vụ công thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Bình Định, Thái Nguyên, Tây Ninh, Bình Phước, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai, Kon Tum, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Lâm Đồng, An Giang, Yên Bái, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nghệ An, Tuyên Quang, Bạc Liêu, Nam Định, Quảng Ngãi, TP. Hải Phòng, Khánh Hòa. Số giao dịch và số tiền giao dịch có sự tăng trưởng mạnh mẽ theo từng tháng.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, thực hiện chỉ đạo chung của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện tích hợp hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh với hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia.

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cán bộ địa chính cấp huyện, xã quy trình nghiệp vụ về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai; trang bị nghiệp vụ, kỹ năng thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho đội ngũ cán bộ, công chức các đơn vị, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng DVC Quốc gia. Đối tượng được tập huấn là công chức Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai và chin nhanh các huyện, thành phố; Chi cục Thuế các huyện, thành phố; Công chức địa chính các xã, phường, thị trấn; công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC huyện, thành phố.

Với sự chuẩn bị sẵn sàng về cả nhân lực, vật lực của các đơn vị,trong thời gian tới, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sẽ có được những điều kiện thuận lợi nhất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng DVC Quốc gia; qua đó góp phần xây dựng “Công dân điện tử” theo mục tiêu, yêu cầu Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Mặt khác, thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng DVC Quốc gia cũng góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, giúp địa phương chủ động phòng, chống diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trong thời gian tới./.

Phạm Thị Thu Hiền