Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông

( Cập nhật lúc: 15/10/2021  )

Sáng ngày 13/10/2021, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu và tập huấn vận hành thử nghiệm Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông cho các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Bắc và cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Phương – Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các đơn vị thuộc Bộ; đại diện Lãnh đạo phụ trách công tác Văn phòng, Chánh Văn phòng và chuyên viên làm công tác tổng hợp của 26 Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Bắc.

Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông được truy cập bằng trình duyệt web tại địa chỉ http://csdlkiennghi.mic.gov.vn. Đây là kênh tương tác giữa các đơn vị thuộc Bộ và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương phục vụ hoạt động gửi, nhận, xử lý, trả lời kiến nghị và các công tác chuyên môn, bảo đảm cung cấp thông tin chuẩn xác, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch trong quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu kiến nghị của ngành Thông tin và Truyền thông, giúp tiết kiện thời gian, tạo thuận lợi trong việc theo dõi, tra cứu và nâng cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo, giảm các kiến nghị trùng lắp, đổi mới chế độ báo cáo, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương.

Giao diện Hệ thống

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày, hướng dẫn sử dụng Hệ thống; giải đáp các vướng mắc trong thực hiện quy trình gửi, nhận, trả lời kiến nghị theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, một số đơn vị tham dự Hội nghị đã được trực tiếp thao tác thực hiện quy trình gửi và xử lý kiến nghị trên Hệ thống.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến ngành thông tin và truyền thông. Hệ thống được đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 10/2021. Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai tập huấn sử dụng Hệ thống cho các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung và miền Nam trong tháng 10 năm 2021. Đồng thời, trong thời gian tới, Văn phòng Bộ sẽ nghiên cứu phát triển, mở rộng việc phân quyền quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương khi tham gia vào Hệ thống phải đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trên Hệ thống, sử dụng thông tin khai thác trên Hệ thống có trách nhiệm, đúng mục đích./.

Xem Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến ngành thông tin và truyền thông Tại đây


Nguyễn Thị Lệ Thu