Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

( Cập nhật lúc: 03/11/2022  )

Để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy sử dụng Dịch vụ công trực tuyến.  Cục Chuyển đổi số quốc gia –Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính –Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Hướng dẫn các nội dung về triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định mới của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Ngày 28/10/2022, tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bắc Kạn gồm: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và công chức, viên chức Sở; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; công chức kiểm soát thủ tục hành chính; công chức phụ trách trung tâm phục vụ hành chính công Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và viên chức Trung tâm CNTT&TT; đại diện Viễn thông Bắc Kạn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu về Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, các giải pháp thúc đẩy sử dụng DVCTT.

Đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính –Văn  phòng  Chính phủ trình bày các nội dung về rà soát thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu để xây dựng DVCTT theo các mức độ; rà soát thực trạng DVCTT hiện nay để điều chỉnh theo các mức độ quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

Đại biểu các điểm cầu cùng thảo luận, trao đổi về hiện trạng, những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và các giải pháp, cách thức phối hợp, hỗ trợ khi triển khai dịch vụ công trực tuyến theo quy định mới.

Thông qua hội nghị các đơn vị, địa phương sẽ thống nhất triển khai các nội dung Nghị định số 42/2022/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước theo quy định./.


Bế Thị Thanh Hoài