Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức 4

( Cập nhật lúc: 17/05/2021  )

Ngày 04/5/2021,Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông có 37  thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến đều đã đạt mức độ 4. Cụ thể như sau:

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC KẠN

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Xuất bản

1

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

2

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

3

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

4

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

5

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

6

Cấp giấy phép hoạt động in

7

Cấp lại giấy phép hoạt động in

8

Đăng ký hoạt động cơ sở in

9

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

10

Cấp giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

11

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

12

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

13

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

14

Cấp lại giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

II

Lĩnh vực Bưu chính

15

Cấp giấy phép bưu chính

16

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

17

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

18

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

19

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

20

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

III

Lĩnh vực Báo chí

21

Cho phép họp báo (trong nước)

22

Cho phép họp báo (nước ngoài)

23

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

24

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

25

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

IV

Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

26

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

27

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

28

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

29

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

30

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

31

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

32

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức,doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

33

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

34

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

35

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

36

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2,G3,G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

37

Thông báo thay đổi cơ cấu, tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công biết để chủ động thực hiện giao dịch trực tuyến./.

Tải tài liệu tại đây./.


Hoàng Thị Bích Thuận