Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cho Bưu điện tỉnh.

( Cập nhật lúc: 09/11/2020  )

Thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17/02/2020 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện thí điểm chuyển nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đảm nhiệm.

Thời gian thí điểm từ ngày 01/3/2020 đến ngày 30/6/2020. Ngày 01/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện thí điểm chuyển giao. Theo đó, Bưu điện tỉnh đã được đánh giá triển khai tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở TT&TT trong thời gian thí điểm.

Được UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương cho phép tiếp tục thực hiện chuyển giao; từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cho Bưu điện tỉnh.

Nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC của Sở TT&TT tạiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho Bưu điện tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là một bước tiến rõ nét trong quá trình cải cách TTHC. Qua đó, góp phần phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC với Sở; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; tăng cường triển khai các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và dịch vụ công trực tuyến kết hợp chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc làm này không những tạo điều kiện cho Bưu điện phát huy hết năng lực, trách nhiệm mà còn giúp Sở Thông tin và Truyền thông tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.
Hoàng Thị Bích Thuận