Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

( Cập nhật lúc: 19/10/2023  )

Ngày 11/10/2023, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trực tuyến kết nối đến điểm cầu cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện, thị xã trên địa bàn cả nước.

Dự tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và cán bộ kiểm soát TTHC, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Thời gian qua, nhờ thực hiện rà soát, đánh giá TTHC đã giúp cắt giảm, đơn giản hóa 2.480 quy định kinh doanh tại 199 văn bản quy phạm pháp luật; 388/1.086 TTHC giấy tờ công dân, đạt 36%. Đã sửa đổi 29 văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án phân cấp giải quyết 156/699 TTHC, đạt 22%. Ngoài ra, đã có 1.355 TTHC nội bộ của 20/22 bộ, ngành và 2.492 TTHC nội bộ của 60/63 địa phương đã được công bố.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về kiểm soát TTHC; hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác; hướng dẫn số hòa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; giới thiệu Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg, ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo các đơn vị, địa phương, cán bộ nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin phân tích, làm rõ các vướng mắc trong thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ đối với lĩnh vực kiểm soát TTHC. Đồng thời, được trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC để có thể áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần đưa công tác kiểm soát TTHC của từng đơn vị, cơ quan hành chính địa phương ngày càng hoàn thiện./.

Theo chuyendoiso.backan.gov.vn