Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thay đổi mức thu, nộp phí thẩm định lĩnh vực xuất bản, phát hành.

( Cập nhật lúc: 04/08/2020  )

Từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức nộp phí, lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh được thực hiện theo Thông tư  số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

 Theo đó. Mức thu, nộp như sau:

- Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh là:

+ Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút.

- Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh là 25.000 đồng/hồ sơ.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, thực hiện nộp phí, lệ phí các thủ tục trên theo mức thu quy định tại Điều 4, Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã thông báo thực hiện giãn thời gian nộp phí, lệ phíđến ngày 01/7/2020 (Văn bản số 411/STTTT-VP ngày 04/4/2020). Kể từ ngày 02/7/2020, Sở tiếp tục thực hiện việc thu phí, lệ phí thẩm định theo quy định của pháp luật. Việc thu, nộp phí, lệ phí được thực hiện bằng hai cách: Cá nhân, tổ chức nộp tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn hoặc nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi của Sở Thông tin và Truyền thông: 3713.0.103.0176.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn./.

Thanh Hoài