Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thí điểm mô hình Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt

( Cập nhật lúc: 21/09/2023  )

Xuất phát từ mục tiêu giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (dịch vụ công trực tuyến), bắt đầu từ ngày 05/9/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”

Với mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”, khi tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính vào ngày thứ Hai hằng tuần sẽ được công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đội viên Đội tình nguyện hỗ trợ thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến thay vì nộp hồ sơ giấy trực tiếp cho công chức, viên chức và được nhân viên Ngân hàng hướng dẫn thanh toán trực tuyến (đối với các thủ tục hành chính quy định có thu phí, lệ phí).

Để đảm bảo chất lượng hoạt động của mô hình thí điểm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vào ngày thứ Hai hằng tuần, gồm công chức, viên chức quản lý Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; công chức, viên chức các sở, ngành làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đội viên Đội tình nguyện tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Đoàn Các cơ quan tỉnh; nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn (đơn vị ký kết Chương trình phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

Các thủ tục hành chính thực hiện Mô hình thí điểm “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” gồm:

-Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Sở Công Thương;

-Thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp - Sở Giao thông - Vận tải;

-Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông - Sở Giáo dục và Đào tạo;

-Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ phương pháp tính thuế) - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

-Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

-Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Sở Tài nguyên và Môi trường;

-Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Sở Tư pháp;

-Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III - Sở Xây dựng.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về Mô hình được thực hiện rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, do đó, số lượng người dân đến thực hiện Thủ tục hành chính vào các ngày thứ Hai đầu tuần tăng rõ rệt so với thời điểm trước đây. Lực lượng cán bộ công chức của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, các sở ngành, các đội viên tình nguyện, nhân viên Ngân hàng được huy động tối đa để hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục.

Ông Vũ Đức Chính - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cho biết: Việc triển khai thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện thủ tục hành chính nhằm giúp tổ chức, cá nhân nhận thức rõ lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mang lại như giảm thời gian, chi phí hành chính, chi phí đi lại, phí, lệ phí (nếu có) … từ đó từng bước hình thành và thay đổi thói quen nộp hồ sơ từ trực tiếp sang trực tuyến; nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

Mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” được thực hiện thí điểm từ 05/9/2023 đến 30/6/2024. Kết quả thí điểm của mô hình sẽ là cơ sở quan trọng để Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền và vận động người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến./.

Thu Hiền