Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

( Cập nhật lúc: 03/11/2022  )

Thực hiện Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 50/TB-STTTT ngày 28/10/2022 thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính (TTHC) chỉ tiếp nhận trực tuyến; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến.

STT

Thủ tục hành chính/Lĩnh vực

Trực tuyến toàn trình

Trực tuyến một phần

TTHC chỉ tiếp nhận trực tuyến

 

 

Tổng

39

0

38

I

Bưu chính

 

 

 

1

Cấp giấy phép Bưu chính

x

 

x

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

x

 

x

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

x

 

x

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

x

 

x

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

x

 

x

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

x

 

x

7

Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp tỉnh

x

 

x

II

Báo chí

 

 

 

8

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

x

 

x

9

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

x

 

x

10

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

 

x

 

x

11

Cho phép họp báo (trong nước)

x

 

x

12

Cho phép họp báo (nước ngoài)

x

 

x

III

Xuất bản, in, phát hành

 

 

 

13

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

x

 

x

14

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

x

 

x

15

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

 

x

16

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

 

x

17

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

 

 

18

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

x

 

x

19

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

x

 

x

20

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

x

 

x

21

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

x

 

x

22

Cấp giấy phép hoạt động in

x

 

x

23

Cấp lại giấy phép hoạt động in

x

 

x

24

Đăng ký hoạt động cơ sở in

x

 

x

25

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

x

 

x

26

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

x

 

x

27

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

x

 

x

IV

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

 

 

 

28

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

x

 

x

29

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

x

 

x

30

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

x

31

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

x

32

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

x

33

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

x

34

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

x

35

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

x

 

x

36

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

x

 

x

37

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

x

 

x

38

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

x

 

x

39

Thông báo thay đổi cơ cấu, tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

x

 

x

2. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

2.1. Nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thực hiện theo các bước sau:

- Truy cập hệ thống theo địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn

- Đăng ký tài khoản người dùng để được xác thực trên hệ thống bằng cách bấm chuột trái vào mục Đăng ký tại góc phải phía trên màn hình và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu (Người dùng ghi lại thông tin tài khoản để sử dụng cho các lần giao dịch tiếp theo).

- Đăng nhập hệ thống với tên tài khoản đã đăng ký thành công.

- Chọn Tab: DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.

- Chọn mục: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Lựa chọn lĩnh vực cần yêu cầu giải quyết thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông .

- Chọn TTHC cần giải quyết được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Theo danh mục thống kê tại phần 1 của Thông báo này).

- Đọc nội dung tại các Tab: Thông tin chung; Quy trình; Hồ sơ cần thiết; Căn cứ pháp lý; Biểu mẫu đính kèm.

- Vào mục "Bấm vào đây để khai báo hồ sơ trực tuyến"; đọc kỹ Tab "Hướng dẫn", sau đó tải các biểu mẫu tại Tab "Biểu mẫu", điền đầy đủ thông tin, hoàn thiện theo yêu cầu. Các file đính kèm định dạng pdf.

- Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu, tài liệu, người dùng vào Tab "Thông tin hồ sơ" để nhập đầy đủ thông tin hồ sơ và đính kèm các tệp vào thành phần hồ sơ tương ứng theo yêu cầu của hệ thống; thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, hệ thống báo thực hiện thành công, kết thúc quá trình gửi hồ sơ.

Các bước, thao tác minh họa thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Văn bản số 31/TTCNTT&TT-KT ngày 20/3/2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn (Sao gửi kèm Văn bản này).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm xuất trình hồ sơ TTHC (bản gốc, bản chính, bản sao có chứng thực) theo quy định của pháp luật chuyên ngành khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu.

2.2. Nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thực hiện theo các bước sau:

- Truy cập hệ thống theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

- Đăng ký tài khoản người dùng để được xác thực trên hệ thống và đăng nhập hệ thống theo hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm (Người dùng ghi lại thông tin tài khoản để sử dụng cho các lần giao dịch tiếp theo).

- Đăng nhập hệ thống với tên tài khoản đã đăng ký thành công.

- Chọn Tab: THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ, chọn DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.

- Chọn tỉnh Bắc Kạn

- Tìm kiếm tên thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ

- Chọn cơ quan thực hiện là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn, sau đó chọn NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với các thủ tục có phát sinh thu phí, lệ phí).

- Thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, hệ thống báo thực hiện thành công, kết thúc quá trình gửi hồ sơ.

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và trả kết quả giải quyết TTHC

3.1. Thực hiện nghĩa vụ tài chính: Cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán phí, lệ phí qua một trong hai hình thức:

- Thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

-Thanh toán qua nền tảng thanh toán trực tuyến Paygov của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(trường hợp cá nhân, tổ chức không thể thực hiện hai hình thức trên thì có thể chuyển khoản đến số tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông: 3511.0.1030176.00000 tại Kho Bạc Nhà nước Bắc Kạn)

Sở Thông tin và Truyền thông trả kết quả giải quyết TTHC sau khi cá nhân, tổ chức hoàn thành nghĩa vụ thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC.

3.2. Trả kết quả: Trả kết quả trực tuyến qua tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tùy TTHC và lựa chọn của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC biết, phối hợp tuyên truyền và tổ chức thực hiện./.

Bế Thị Thanh Hoài