Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

( Cập nhật lúc: 13/09/2023  )

Ngày 31/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông có 08 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. cụ thể như sau:

Việc giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện hình thức nộp hồ sơ trực tuyến nhằm để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, từ đó thúc đẩy tỉ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến.

Quyết định số 1593/QĐ-UBND xem TẠI ĐÂY !

Bế Thị Thanh Hoài