Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo

( Cập nhật lúc: 24/07/2023  )

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực giảm nghèo, tạo sự chủ động, thuận tiện cho người dân, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 13/7/2023 về thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo đó, tỉnh sẽ thí điểm ứng dụng CNTT trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 2 xã Phương Viên và Lương Bằng, huyện Chợ Đồn. Thời gian thực hiện từ tháng 7 đến hết tháng 12/2023.


Thu Hiền