Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO INFOGRAPHIC TỔNG KẾT BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022

( Cập nhật lúc: 21/12/2022  )

Năm 2022, công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Chính phủ và toàn xã hội. Tiến trình phát triển xã hội số được đẩy nhanh, người dân, doanh nghiệp lên môi trường số nhiều hơn bằng các nền tảng số Việt Nam. Tỷ trọng kinh tế số đóng góp vào GDP ngày càng tăng và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Mọi hoạt động của Chính phủ, phát triển Chính phủ số, đều hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Tháng Tiêu dùng số do Bộ TTTT phát động, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các doanh nghiệp công nghệ số mang đến nhiều ưu đãi cho người dân tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Hoạt động bưu chính đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ trên không gian mạng với sự bùng nổ của TMĐT, góp phần thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Năm 2022, doanh thu dịch vụ bưu chính đạt 52.300 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021.

Hạ tầng viễn thông và hạ tầng số trong năm vừa qua đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước đáp ứng vai trò là hạ tầng kinh tế kỹ thuật quan trọng của chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 40 tỉnh/thành phố trên toàn quốc đã triển khai thử nghiệm 5G. Hệ thống cáp quang đã triển khai tới 100% các xã, phường, thị trấn, 91% thôn bản, 100% trường học. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối tới 100% cấp xã.

Công nghiệp công nghệ số có những bước tiến mạnh mẽ. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục tăng lên. Doanh thu của lĩnh vực đạt 148 tỷ đô, tăng 10,3% so với năm 2021 với tỷ lệ giá trị Việt Nam chiếm 31,9%. Phát triển công nghiệp công nghệ số hướng tới làm chủ công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, từng bước đưa công nghệ Make in Viet Nam vào mọi mặt của đời sống xã hội.

An toàn thông tin mạng tiếp tục là điểm sáng, thứ hạng quốc gia tiếp tục được nâng lên và duy trì thứ hạng tốt. Tỷ lệ lây nhiễm mã độc tiếp tục giảm liên tục trong 04 năm qua (giảm gần 50% kể từ năm 2018). Nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và có kết quả tốt trong các cuộc thi khu vực. Khẳng định vai trò của an toàn, an ninh mạng là không thể tách rời trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Công tác truyền thông, báo chí tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên.

Với thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng và triển khai thực hiện Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Bộ TTTT đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất”.

Dưới đây là Báo cáo Infographic tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022./.


Phạm Thị Thu Hiền